Jamón crudo

Morcilla vasca

Chistorra

Pisto manchego